Delen

WerkUrenBerekenaar

Wil jij meer of minder werken maar weet je niet precies wat dit betekent voor je inkomsten? Reken jouw verdienmodel uit met de WerkUrenBerekenaar. Deze online tool laat zien wat het je onder de streep oplevert als je meer of minder uren gaat werken. Door naast je salaris, ook alle toeslagen, premies en heffingen mee te rekenen, krijg je in korte tijd een compleet overzicht van jouw persoonlijke situatie. 

 

Bereken jouw verdienmodel

Over de WerkUrenBerekenaar

Om jou te helpen meer inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van meer of minder werken, hebben WOMEN Inc., het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (het Nibud) en Stichting het Potentieel Pakken de WerkUrenBerekenaar ontwikkeld.

Of het nu gaat om een paar uur extra, of de overstap van parttime naar fulltime: de WerkUrenBerekenaar laat je in vijf eenvoudige stappen zien wat het oplevert. Je hoeft dus zelf niet in het complexe systeem van toeslagen en belastingen te duiken. Met de WerkUrenBerekenaar krijg je onder andere antwoord op deze veelgestelde vragen:

  • Wat wordt mijn netto inkomen (het bedrag dat ik maandelijks op mijn bankrekening krijg) als ik meer uren ga werken? 
  • Heb ik recht op toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) als ik meer of minder uur ga werken?
  • Ga ik met meer uren werken genoeg verdienen om een hogere huur te betalen of een hypotheek af te kunnen sluiten?

 

Doe de WerkUrenBerekenaar nu

 

De term deeltijdcultuur wordt vaak gebruikt om te suggereren dat Nederlandse vrouwen massaal kiezen voor deeltijd. Maar gaat het wel om een vrije keuze? Wij vinden van niet en leggen uit hoe de Nederlandse cultuur en regelingen rond verlof en kinderopvang die vrije keuze in de weg staat.

 

Waarom wij liever van een ‘deeltijdklem’ spreken

 

Feiten & Cijfers

70%

Van alle parttime werkende vrouwen zou 70% meer willen werken.

Parttime

Iedereen die in Nederland 34 uur of minder per week werkt valt onder de noemer parttime.

23,6 uur

De gemiddelde arbeidsduur onder vrouwen die parttime werken is 23,6 uur/week. De wens van deze groep is: 25,3 uur/week.

9 op de 10

Mannen werken vaker fulltime dan vrouwen, o.a. omdat 9 op de 10 vaders hetzelfde aantal uren blijven werken na de geboorte van hun kind.

Scenario’s

Om te laten zien wat meer of minder werken op zou kunnen leveren hebben we drie (fictieve maar realistische) scenario’s uitgewerkt. Je leest meer over hun situatie en door het scenario uit te klappen, zie je hoe het inkomen van deze drie vrouwen is opgebouwd.

Scenario 1

Van 16 naar 20 uur

Aliya (37) is gescheiden en woont samen met haar jonge dochtertje die 2,5 dag doorbrengt op de BSO. Nu werkt Aliya 16 uur p/w en heeft ze moeite om financieel rond te komen. Ze wil graag meer uren werken voor ademruimte, maar ze voelt ook angst om toeslagen kwijt te raken.

Inkomen

Huidige situatie

Toekomstige situatie

Bruto inkomen

€ 608

€ 760

Pensioenpremie

-€ 13

-€ 16

Inkomstenbelasting

-€ 221

-€ 276

Algemene heffingskorting

€ 241

€ 241

Arbeidskorting

€ 27

€ 34

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 18

€ 35

Te betalen belasting

€ 0

€ 0

Netto per maand

€ 595

€ 744

Landelijke regelingen

Zorgtoeslag

€ 111

€ 111

Huurtoeslag

€ 242

€ 242

Kindgebonden budget

€ 375

€ 375

Kinderbijslag

€ 101

€ 101

Totaal landelijke regelingen

€ 829

€ 829

Besteedbaar inkomen

€ 1.424

€ 1.573

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

€ 245

€ 245

Kinderopvangkosten

-€ 253

-€ 253

Kwijt aan kinderopvang

-€ 8

-€ 8

Inkomen na betaling kinderopvang

€ 1.416

€ 1.564

Scenario 2

Van 20 naar 24 uur

Dunja (26) is verpleegkundige in de zorg. Ze begon met 20 uur p/w te werken, maar dat vindt ze toch wat weinig. Ze woont in een huurhuis en is nieuwsgierig of ze een hypotheek kan krijgen. Dunja wil weten hoeveel een halve dag meer werken haar oplevert.

Inkomen

Huidige situatie

Toekomstige situatie

Bruto inkomen

€ 1.521

€ 1.825

Pensioenpremie

-€ 88

-€ 105

Inkomstenbelasting

-€ 531

-€ 638

Algemene heffingskorting

€ 241

€ 241

Arbeidskorting

€ 202

€ 283

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 0

€ 0

Te betalen belasting

-€ 88

-€ 114

Netto per maand

€ 1.345

€ 1.606

Landelijke regelingen

Zorgtoeslag

€ 111

€ 111

Huurtoeslag

€ 242

€ 159

Kindgebonden budget

€ 0

€ 0

Kinderbijslag

€ 0

€ 0

Totaal landelijke regelingen

€ 353

€ 270

Besteedbaar inkomen

1698

1876

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

0

0

Kinderopvangkosten

0

0

Kwijt aan kinderopvang

0

0

Inkomen na betaling kinderopvang

€ 1.698

€ 1.876

Scenario 3

Van 28 naar 32 uur

Ceciel (42) is getrouwd en is na de geboorte van hun kinderen minder gaan werken om werk en zorg te kunnen combineren. Inmiddels gaan haar kinderen naar de basisschool en de BSO. Ceciel wil weten wat het effect van meer werken op haar pensioen is.

Inkomen

Huidige situatie

Toekomstige situatie

Bruto inkomen

€ 4.258

€ 4.867

Pensioenpremie

-€ 323

-€ 369

Inkomstenbelasting

-€ 1.459

-€ 1.667

Algemene heffingskorting

€ 111

€ 77

Arbeidskorting

€ 303

€ 270

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 211

€ 211

Te betalen belasting

-€ 834

-€ 1.109

Netto per maand

€ 3.101

€ 3.389

Landelijke regelingen

Zorgtoeslag

€ 0

€ 0

Huurtoeslag

€ 0

€ 0

Kindgebonden budget

€ 0

€ 0

Kinderbijslag

€ 202

€ 202

Totaal landelijke regelingen

€ 202

€ 202

Besteedbaar inkomen

€ 3.303

€ 3.590

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

€ 103

€ 93

Kinderopvangkosten

-€ 253

-€ 253

Kwijt aan kinderopvang

-€ 150

-€ 160

Inkomen na betaling kinderopvang

€ 3.145

€ 3.422

Ervaringsverhalen

Wat vinden vrouwen van de WerkUrenBerekenaar en wat waren de volgende stappen na het invullen ervan? Hier leer je meer over hun ervaringen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de WerkUrenBerekenaar?

De WerkUrenBerekenaar laat precies zien wat meer of minder uren werken jou oplevert. Zonder de tool moet je je door een doolhof van regelingen, toeslagen en loonheffingen heen ploeteren om te weten wat je onder de streep overhoudt als je bijvoorbeeld 4 uur meer per week zou werken. De WerkUrenBerekenaar bundelt al deze informatie aan de hand van een aantal gegevens die je aan het begin invult en doet daarna het rekenwerk. Hierdoor hoef je zelf niet met de rekenmachine aan de slag! 

Vinden jullie dat vrouwen voltijd moeten werken?

Nee. Wij staan voor ieders keuzevrijheid en zouden daarom nooit oproepen tot een bepaalde verdeling van werk en zorg. Uit onderzoek blijkt echter dat 70% van de vrouwen die parttime werken meer uren zouden willen werken, maar daarin door verschillende factoren worden belemmerd. Op dit moment nemen vrouwen nog het grootste deel van de onbetaalde zorgtaken op zich, en doen mannen het meeste betaald werk. Dit heeft gevolgen voor de financiële onafhankelijkheid: slechts 53% van de vrouwen is financieel onafhankelijk. Deze vrouwen zijn afhankelijk van de overheid of hun partner, en gaan er financieel veel op achteruit als ze gaan scheiden. We zetten ons daarom in voor meer bewustzijn over de consequenties van bepaalde ‘keuzes’ en voor het creëren van gelijke mogelijkheden voor het combineren van werk en zorg voor vrouwen en mannen. Wij willen dat vrouwen en mannen een echte vrije keuze kunnen maken, gebaseerd op de juiste informatie. De WerkUrenBerekenaar helpt daarbij.

Het aantal uur dat je wil werken is toch een vrije keuze?

Natuurlijk is het aantal uren dat iemand werkt een vrije keuze. Wij vinden het voor deze vrijheid belangrijk dat de keuzes over betaald werk bewust gemaakt worden en niet gebaseerd zijn op onjuiste aannames. Daarom is het belangrijk dat we mensen voorzien in de juiste informatie. Zodat iedereen daadwerkelijk een vrije keuze kan maken, die niet is gebaseerd op aannames. Daarnaast zetten we ons ook in voor betere verlofregelingen, gratis kinderopvang en een inclusieve arbeidsmarkt. Deze factoren belemmeren vrouwen en mannen nu ook nog in het maken van een vrije keuze.

Jullie hebben het over ‘meer of minder werken’, maar wat willen vrouwen zelf?

Er bestaat voor veel vrouwen een verschil tussen wens en werkelijkheid. Een deel van de vrouwen dat betaald werk doet is tevreden met het aantal gewerkte uren. 70% van de parttime werkende vrouwen geeft echter aan meer te willen werken, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan kan worden. Deze voorwaarden hebben vaak betrekking op het werk zelf. Eén op de drie vrouwen zou meer willen werken als ze dit werk beter zouden kunnen inpassen in hun privéleven, door beter op hun privéleven aangepaste werktijden, bijvoorbeeld door thuiswerken en/of een kortere reistijd. Evenveel vrouwen zouden meer willen werken als ze een baan zouden vinden met de gewenste werktijden, of gevraagd zouden worden (meer) te komen werken. Wanneer de wens er is om meer te werken, is een gesprek met de werkgever hierover dus belangrijk.

Wat is het verschil tussen deeltijdcultuur en de deeltijdklem?

De term deeltijdcultuur wordt vaak gebruikt om aan te geven dat Nederlandse vrouwen massaal kiezen voor deeltijd. Deze term wordt vaak gebruikt in een negatieve context en suggereert dat de keuze om in deeltijd te werken wordt gemaakt op basis van bepaalde normen en waarden. WOMEN Inc. gebruikt daarom liever de term deeltijdklem, om aan te geven dat vrouwen vaak vast zitten in dit patroon en aangeven hieruit te willen maar niet weten hoe. Op eenzelfde manier zitten veel mannen in Nederland in een voltijdklem. Enkele oplossingen zijn (bijna) gratis kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is en 100% betaalde en ruime verlofregelingen. Daarnaast is inzicht in wat meer of minder werken je oplevert belangrijk. Daarbij biedt de WerkUrenBerekenaar hulp. Dit artikel gaat dieper in op onze visie op de ‘deeltijdcultuur’: Nederland een mutsenparadijs? Het wordt tijd voor een alomvattende visie over onze ‘deeltijdcultuur’

Wat houdt een verdienmodel in?

Iedereen heeft een eigen verdienmodel. Daarmee bedoelen we dat wat er aan geld binnenkomt (dat kan door salaris zijn maar ook door toeslagen of uitkeringen) en wat er uitgaat voor iedereen anders is. Het is goed om je hier bewust van te zijn. Daarom geven we op deze website inzicht in verschillende scenario’s, presenteren we het verdienmodel van verschillende vrouwen en stellen we jou de vraag: ‘wat is jouw verdienmodel?’ Door de WerkUrenBerekenaar in te vullen, krijg je antwoord op deze vraag.

Vrouwen werken toch gewoon in sectoren waarin deeltijdcontracten de norm zijn?

Het klopt dat vrouwen veel werken in onder andere het onderwijs en de zorg, waar parttime werken de norm is. Jonge starters krijgen aan het begin van hun carrière in deze sectoren al te maken met een de deeltijdklem: een vrije keuze voor fulltime werken hebben veel mensen in deze sector niet. Wij zijn ons ervan bewust dat je als individu niet zomaar kan kiezen voor meer of minder werken. Als je de wens hebt om meer of minder uur te gaan werken, kan de WerkUrenBerekenaar wel een steuntje in de rug zijn voor het gesprek met je werkgever.

Waarom zijn deeltijdcontracten in sectoren als de zorg en het onderwijs de norm?

Het overgrote gedeelte van de medewerkers in de zorg en het onderwijs werkt parttime. Hierbij betreft het vaak ook nog relatief kleine deeltijdbanen. Aanvankelijk was dit een goede manier om vrouwen actief op de arbeidsmarkt te krijgen, maar er is in de afgelopen decennia weinig veranderd – ook niet nu vrouwen steeds beter opgeleid zijn. Weinig werkgevers en werknemers hebben deze situatie ter discussie gesteld. Gezien de groeiende arbeidstekorten in beide sectoren, staan grotere contracten wel steeds vaker op de agenda.

Hoe weet de WerkUrenBerekenaar op welke toeslagen ik recht heb?

Deze informatie vul je zelf in! Het is dus handig als je je loonstrook bij de hand hebt wanneer je de WerkUrenBerekenaar gaat invullen. Als je een partner hebt, is zijn of haar loonstrook ook handig.

Hoe nauwkeurig is het resultaat van de WerkUrenBerekenaar?

Heb je kinderen? Meer of minder uren werken kan ook gevolgen hebben voor hoeveel je uitgeeft aan kinderopvang. Wil je naast het aantal uren dat je werkt ook het aantal uren kinderopvang aanpassen? Gebruik dan de WerkZorgBerekenaar. Waar de WerkZorgBerekenaar inzicht biedt in de ideale werk/zorgverdeling voor jou en je eventuele partner, staat in de WerkUrenBerekenaar het financiële effect van meer of minder werken centraal.

Kan ik ook inzicht krijgen in veranderingen in de kosten van de kinderopvang?

Als je kinderen hebt, kan meer of minder uren werken ook invloed hebben op het gebruik en de kosten van de kinderopvang. Om erachter te komen hoe dit zit, kun je de WerkZorgBerekenaar gebruiken.

Perskit

 

Download de perskit

De WerkUrenBerekenaar is ontwikkeld door

De WerkUrenBerekenaar is ontwikkeld door WOMEN Inc., het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Stichting Het Potentieel Pakken.